ePortfolio

Tevékenységünk középpontjában az e-Learning rendszerekhez kapcsolódó portfoliókezelés megvalósítása áll. A Moodle keretrendszerhez számos ePortfolio megoldás készült. Ezek egy része telepíthető modul/blokk, más részük olyan önálló alkalmazás, amelye jól együttműködik a Moodle keretrendszerrel.

 • Beépülő modulok
  • Exabis ePortfolio
  • SPDC Portfolio
  • MyStuff
 • Önálló alkalmazások
  • Mahara
  • ELGG

Igény szerint telepítjük és konfiguráljuk a kiválasztott portfolió megoldást. Támogatjuk a kiválasztott alkalmazás bevezetését. Elkészítjük a különböző jogosultsági körhöz tartozó dokumentumokat, felhasználói kézikönyveket. Szükség esetén az eszköz használatát bemutató animációkat készítünk, ezzel segítve a rendszer sikeres elsajátítását. Javaslatokat teszünk a kapcsolódó szabályzatok elkészítéséhez.

Miért van szükség az ePortfolio-ra?

A portfoliókészítés az élet minden területén jelentőséggel bír. Intézmények, szervezetek és magánszemélyek is kihasználhatják a portfolió kínálta előnyöket. Alkalmazása fontos szerepet tölthet be a tudásmenedzsment illetve ehhez kapcsolódóan a dokumentumkezelés terén.

Az e-Learning alkalmazása esetén felmerül, hogy hogyan lehet kezelni a tanulók „e-teljesítményét”. A digitális formában keletkező eredmények digitális gyűjtése a legésszerűbb megoldás.

A vállalkozásoknak...

Fontos szerepet tölt be a vállalkozások életében a cég portfóliójának bemutatása a közönségkapcsolatokban. Másrészt viszont az alkalmazottak „tudásának” a nyílvántartása, vagy az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges – az önéletrajznál részletesebb – informácíók gyűjtése és kezelése szükségessé teszi az ePortfolio bevezetését.

Különösen nagy jelentőséggel bírhat fejvadász cégek számára, ha ügyfeleiknek a tanácsadáson túl olyan eszközöt tudnak biztosítani, amely flexibilis bemutatkozási lehetőséget kínál – kiszolgálva a válzotó igényeket.

Az oktatási intézményeknek...

Az oktatás minden területén és minden szintjén fomtos szerepet kaphat a portfoliószerű értékelés, amely sokkal hitelesebb és árnyaltabb képet ad a tanulóról. A tanulói teljesítmények gyűjtése és rögzítése mind a szervezet, mind a tanuló szempontjából lényeges.

A munkaerőpiacon való elhelyezkedés szempontjából koránt sem mindegy, hogy hogyan tudok bemutatkozni. A jövőben a portfoliókészítés kompetenciája nagyobb jelentőséget fog kapni. Ennek a kompetenciaterületnek az elsajátítására már a közoktatási szakaszban sort kell keríteni.

A magánszemélyek számára...

Az egyén számára az ePortfolio egyrészt munkaerőpiaci helyzetének javítását jelentheti. Teljesítményének, tudásának, céljainak a bemutatását.

Másrészt portfoliónk olyan személyes jelleggel bír, amely társas kapcsolatainkban kap jelentőséget. Ezért a személyes portfoliókezelés egyszerre jelentheti a munkahely, az iskola, egy szervezet irányában megjelenített önérvényesítő szándékunkat, s a barátaink, ismerőseink felé mutatott arcunkat.

Hivatkozások